Conducerea spitalului:

Manager: Dr. Lăpădat Mădălina-Lucia

Director medical: Dr. Mălin Ramona Denise

Director financiar contabil: Ec. Vlad Claudia Simona

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

CONFORM HOTĂRĂRII CONSILIULUI LOCAL CRAIOVA NR 701/2022: ORDIN MINISTERUL SANATATII NR 183/30.01.2023

MEMBRII TITULARI

 1. Ec. Rață Maria – reprezentant Ministerul Sănătății ;
 2. Popescu Desdemona , Serviciul Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova;
 3. Ilie Anca Georgiana, Serviciul Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova;
 4. Mihajlovic Viorica, Serviciul Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova;
 5. Conf. Univ. dr. Sandu Raluca, reprezentant al Universității de Medicină și Farmacie Craiova ;
 6. Ciuca Delia Claudia , Director executiv, Direcția Servicii Publice, din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova;
 7. Conf. univ. dr. Udristoiu Ion, reprezentant al Colegiului Medicilor Dolj ;

MEMBRII TITULARI CU STATUT DE INVITAT

 1. Asist. Medical principal generalist Petrica Alin Stefan, reprezentant al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor si Asistenților Medicali din România, Filiala Dolj ;

MEMBRII SUPLEANŢI

 1. Dr. Kis Iosif- reprezentant Ministerul Sănătății ;
 2. Truta Marius Sorin, Serviciul Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova;
 3. Dragolici Ana Cristina, Serviciul Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova;
 4. Petrache Cristina Camelia, Serviciul Public Management Spitale și Cabinete Medicale din Municipiul Craiova;
 5. Conf Univ Dr. Albu Carmen, reprezentant al Universitatii de Medicina si Farmacie Craiova ;
 6. Pinisoara-Micu Oana Maria, sef serviciu- Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni si Audiente, Directia Relatii Publice si Management Documente, din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Craiova;
 7. Șef lucrări dr. Stanca Iulia Diana, reprezentant Colegiul Medicilor Dolj ;

MEMBRII SUPLEANŢI CU STATUT DE INVITAT

 1. Asist. Medical Principal licentiat Dobre Mariana Janeta, reprezentant al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti,Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania , filiala Dolj ;
Notă informativă

SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA ESTE UN SPITAL CU MONOSPECIALITATE GRAD IIM, ARE IN ADMINISTRARE UN NUMAR DE 378 PATURI

Structură organizatorică a unităţii aprobată prin Ordinul Ministrului Sanătăţii Publice nr.660/01.06.2010, modificată prin adresa MS Direcţia Organizare şi Politici Salariale nr.XI/A/10899-RL-2200/15.03.2012 ; modificarea nr. XI/A/20152/NB/3469/07.04.2015; modificarea nr.XI/A/SP 12368,10631/8.03.2019; modificata prin avizul nr A.R.7227/13.04.2023.

 • Secţia Clinică Neurologie I = 68 paturi; din care – terapie acută 3 paturi
 • Secţia Clinică Neurologie II = 68 paturi; din care – terapie acută 3 paturi
 • Secţia Clinică Recuperare Neurologică = 45 paturi;
 • Secţia Clinică Psihiatrie I= 70 paturi ;
 • Secţia Clinică Psihiatrie II= 60 paturi;
 • Secţia Exterioară de Psihiatrie Cronici Melineşti = 42 paturi;
 • Compartiment psihiatrie pediatrica = 10 paturi;
 • Compartiment medicină fizică si de recuperare neurologică pediatrică = 10 paturi;
 • Compartiment ingrijiri paliative = 5 paturi ;
 • Cameră de gardă neurologie
 • Cameră de gardă psihiatrie
 • Stationar de zi Psihiatrie = 30 locuri; din care 10 locuri în clădirea unde funcţionează secţia clinică psihiatrie II
 • Însoţitori = 2 paturi
 • Spitalizare de zi (neurologie şi recuperare neurologică) = 10 paturi
 • Farmacie
 • Laborator Analize Medicale
 • Prosectură
 • Centrul de Sănătate Mintală (CSM)- Adulţi Staţionar de zi – 25 locuri;
 • Centrul de Sănătate Mintală (CSM)- Copii Staţionar de zi – 10 locuri;
 • Ambulatoriul integrat al spitalului cu cabinet in specialitatea:
  • neurologie
  • compartiment explorări funcţionale
 • Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale
 • Cabinet cardiologie
 • Cabinet ORL
 • Aparat functional

TOTAL 378 PATURI
Sari la conținut