Conducerea spitalului:

Manager: Dr. Lăpădat Mădălina-Lucia

Director medical: Dr. Mălin Ramona Denise

Director financiar contabil: Ec. Vlad Claudia Simona

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

CONFORM HOTĂRĂRII CONSILIULUI LOCAL CRAIOVA NR 82/2012:

MEMBRII TITULARI

 • Popa Alina, reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Dolj;
 • Popescu Desdemona , Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe;
 • Ilie Anca Georgiana, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe;
 • Conf. Univ. Dr. Sandu Raluca, reprezentant al Universității de Medicină și Farmacie Craiova
 • Ciuca Delia Claudia , Director executiv, Direcția Servicii Publice, din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova;

MEMBRII TITULARI CU STATUT DE INVITAT

 • Conf. Univ. Dr. Udristoiu Ion, reprezentant al Colegiului Medicilor Dolj
 • Asist. Medical principal generalist Petrica Alin Stefan, reprezentant al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor si Asistenților Medicali din România, Filiala Dolj

MEMBRII SUPLEANŢI

 1. Dr. Tita Iustinian, reprezentant al Directiei de Sanatate Publica Dolj;
 2. Truta Marius Sorin, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale si Crese;
 3. Dragolici Ana Cristina, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale si Crese;
 4. Conf Univ Dr. Albu Carmen, reprezentant al Universitatii de Medicina si Farmacie.
 5. Pinisoara-Micu Oana Maria, sef serviciu- Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni si Audiente, Directia Relatii Publice si Management Documente din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Craiova;

MEMBRII SUPLEANŢI CU STATUT DE INVITAT

 1. Sef Lucrari Dr. Stanca Iulia Diana, reprezentant al Colegiului Medicilor Dolj
 2. Asist. Medical Principal licentiat Dobre Mariana Janeta, reprezentant al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti,Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania , filiala Dolj
Notă informativă

SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA ESTE UN SPITAL CU MONOSPECIALITATE GRAD IIM, ARE IN ADMINISTRARE UN NUMAR DE 378 PATURI

Structură organizatorică a unităţii aprobată prin Ordinul Ministrului Sanătăţii Publice nr.660/01.06.2010, modificată prin adresa MS Direcţia Organizare şi Politici Salariale nr.XI/A/10899-RL-2200/15.03.2012 ; modificarea nr. XI/A/20152/NB/3469/07.04.2015; modificarea nr.XI/A/SP 12368,10631/8.03.2019

 • Secţia Clinică Neurologie I = 68 paturi; din care – terapie acută 3 paturi
 • Secţia Clinică Neurologie II = 68 paturi; din care – terapie acută 3 paturi
 • Secţia Clinică Recuperare Neurologică = 45 paturi;
 • Secţia Clinică Psihiatrie I= 70 paturi ;
 • Secţia Clinică Psihiatrie II= 60 paturi;
 • Secţia Exterioară de Psihiatrie Cronici Melineşti = 42 paturi;
 • Compartiment psihiatrie pediatrica = 10 paturi;
 • Compartiment neurologie pediatrica = 10 paturi;
 • Compartiment ingrijiri paliative = 5 paturi ;
 • Cameră de gardă neurologie
 • Cameră de gardă psihiatrie
 • Stationar de zi Psihiatrie = 30 locuri; din care 10 locuri în clădirea unde funcţionează secţia clinică psihiatrie II
 • Însoţitori = 2 paturi
 • Spitalizare de zi (neurologie şi recuperare neurologică) = 10 paturi
 • Farmacie
 • Laborator Analize Medicale
 • Prosectură
 • Centrul de Sănătate Mintală (CSM)- Adulţi Staţionar de zi – 25 locuri;
 • Centrul de Sănătate Mintală (CSM)- Copii Staţionar de zi – 10 locuri;
 • Ambulatoriul integrat al spitalului cu cabinet in specialitatea:
  • neurologie
  • compartiment explorări funcţionale
 • Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale
 • Cabinet cardiologie
 • Cabinet ORL
 • Aparat functional

TOTAL 378 PATURI
Notă informativă

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie nu are servicii medicale și nemedicale externalizate