Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie din Craiova este o unitate sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată la data de 1 februarie 2000, prin Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr. 823/1999, ca urmare a desprinderii secţiilor de neurologie şi psihiatrie din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumofiziologie „Victor Babeş” din Craiova. Istoria psihiatriei din Craiova, deci şi a acestui spital este strâns legată de disciplina psihiatrie care ia fiinţă în cadrul Facultăţii de Medicină Craiova, în anul universitar 1975 - 1976, sub conducerea prof. dr. Alexandru Olaru, cadru didactic agregat. Primul cadru didactic titular a fost dr. Tudor Udriştoiu, încadrat pe funcţia de asistent universitar la 3 mai 1977. Disciplina de Psihiatrie a funcţionat pentru o perioadă de 10 ani la Secţia Podari, cu mari dificultăţi, determinate de lipsa totală a spaţiilor didactice, aglomeraţie şi condiţii cu totul improprii de îngrijire a pacienţilor. Din anul 1986, disciplina s-a mutat în localul actual, care a oferit condiţii parţial ameliorate pentru învăţământ şi pentru bolnavi. Din anul 1990 începe o acţiune amplă de modernizare a clinicii, prin reducerea numărului de paturi, ameliorarea generală a condiţiilor şi îngrijirii pacienţilor, înfiinţarea Spitalului de Zi, dotări diverse, perfecţionarea cadrelor, cu consecinţe benefice asupra învăţământului universitar si postuniversitar ( perfecţionare şi rezidenţiat ).
 
    Principalele domenii de cercetare ştiinţifică din ultimii ani au fost cele de epidemiologie şi asistenţă psihiatrică, terapie modernă a depresiilor şi schizofreniei, psihiatrie forensică, alcoolism. Activitatea ştiinţifică s-a concretizat în numeroase lucrări publicate în ţară şi străinătate cu participări la manifestări de prestigiu naţionale şi internationale ( Olanda, Danemarca, Germania, Suedia, Franţa, Anglia ). Au fost elaborate cursuri pentru studenţii de la Medicină Generală şi Stomatologie, s-au publicat cărţi de specialitate. În ultimii ani, disciplina s-a dezvoltat, asigurând atât un învăţământ universitar şi postuniversitar de calitate (dar perfectibil), cât şi o competenţă superioară în îngrijirea bolnavilor.
 
    În prezent, colectivul disciplinei de psihiatrie cuprinde întreaga paletă de posturi didactice : prof. univ. dr. Dragoş Marinescu, conf. univ. dr. George Bădescu, şef lucr. univ. Dr. Anca Chiriţă, şef lucr dr. Ion Udriştoiu. Principala problemă de rezolvat în perspectivă ar fi modernizarea şi dotarea, în special privind activitatea didactică şi cercetarea ştiintifică. Deşi istoricul pe care îl prezentăm se referă mai mult la aspectele de învăţământ ( acest istoric ramânând tributar prin datele oferite, vis à vis de percepţia publicului care înţelege printr-o unitate sanitară un lăcaş unde nişte medici se ocupă cu vindecarea sau alinarea suferinţei umane .)