DOCUMENTE UTILE

(servicii medicale oferite, condiţii de internare, calitatea de asigurat, drepturile şi obligaţiile asigutaţilor,drepturile si obligatiile pacientilor, tarife practicate, liste medicamente, informaţii medicale infectii respiratorii acute, gripa , maini curate în spitale, etc...)

INVESTIGAŢII PARACLINICE PE CARE INSTITUŢIA LE EFECTUEAZĂ

SPITALUL ARE CONTRACT CU CASA DE ASIGURARI DE SANATATE DOLJ; Str 1 Decembrie 1918, Nr.8 CRAIOVA; TELEFON: 0251-406.666  ; FAX: 0251-406.349 ; E-MAIL :info@casdj.ro; web:www.casdj.ro.

Pachetele de servicii medicale si tarifele corespunzatoare serviciilor medicale contractate2018/2019 - SPITAL

Pachetele de servicii medicale si tarifele corespunzatoare serviciilor medicale contractate2018/2019 - AMBULATORUL INTEGRAT DE NEUROLOGIE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI, EXECUȚIA BUGETARĂ PROGRAM NAȚIONAL DE SĂNĂTATE AN 2016

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI, EXECUȚIA BUGETARĂ PROGRAM NAȚIONAL DE SĂNĂTATE AN 2017

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PNS 2018, EXECUTIA BUGETARA PNS 30.06.2018

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 2017

Executia bugetara-Monitorizare cheltuieli spital ; EXECUTIA BUGETARA 2017

Valori contractate cu CAS DOLJ

CONTRACTUL CU CAS.DOLJ 646/2018

ACHIZIŢII PUBLICE

ACCESUL MASS-MEDIA ÎN SPITAL

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL