DOCUMENTE UTILE

(servicii medicale oferite, condiţii de internare, calitatea de asigurat, drepturile şi obligaţiile asigutaţilor,drepturile si obligatiile pacientilor, tarife practicate, liste medicamente, informaţii medicale infectii respiratorii acute, gripa , etc...)

INVESTIGAŢII PARACLINICE PE CARE INSTITUŢIA LE EFECTUEAZĂ

SPITALUL ARE CONTRACT CU CASA DE ASIGURARI DE SANATATE DOLJ; Str 1 Decembrie 1918, Nr.8 CRAIOVA; TELEFON: 0251-406.666  ; FAX: 0251-406.349 ; E-MAIL :info@casdj.ro; web:www.casdj.ro.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

Monitorizare cheltuieli spital

Valori contractate cu CAS 2014

CONTRACTUL CU C.A.S.

ACHIZIŢII