SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA ESTE UN SPITAL CU MONOSPECIALITATE GRAD IIM , ARE IN ADMINISTRARE UN NUMAR DE 378 PATURI

Prezentare echipă medicală .

Lista nominala cu personalul medical din fiecare serviciu medical 31 Aug 2016

ORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE

Structură organizatorică a unităţii aprobată
prin Ordinul Ministrului Sanătăţii Publice nr.660/01.06.2010, modificată prin adresa MS Direcţia Organizare şi Politici Salariale nr.XI/A/10899-RL-2200/15.03.2012 si modificarea nr. XI/A/20152/NB/3469/07.04.2015

 

- Secţia Clinică Neurologie I = 68 paturi;

din care - terapie acută 3 paturi

- Secţia Clinică Neurologie II = 68 paturi;

din care - terapie acută 3 paturi

- Secţia Clinică Recuperare Neurologică = 45 paturi;

- Secţia Clinică Psihiatrie I= 70 paturi ;

- Secţia Clinică Psihiatrie II= 60 paturi;

- Secţia Clinică Neuropsihiatrie Infantilă = 25 paturi;

- Secţia Exterioară de Psihiatrie Cronici Melineşti = 42 paturi;

- Cameră de gardă neurologie

- Cameră de gardă psihiatrie

- Stationar de zi Psihiatrie= 30 locuri;

din care 10 locuri în clădirea unde funcţionează secţia clinică psihiatrie II

TOTAL 378 PATURI

- Însoţitori = 2 paturi

- Spitalizare de zi (neurologie şi recuperare neurologică) =10 paturi

- Farmacie

- Laborator Analize Medicale

- Prosectură

- Centrul de Sănătate Mintală (CSM)- Adulţi

Staţionar de zi - 25 locuri;

- Centrul de Sănătate Mintală (CSM)- Copii

Staţionar de zi - 10 locuri;

- Ambulatoriul integrat al spitalului cu cabinet in specialitatea:

- neurologie

- compartiment explorări funcţionale

- Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale

- Cabinet cardiologie

- Cabinet ORL

- Aparat functional

 

CONDUCEREA SPITALULUI:

Conducerea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova este asigurată de :

Manager: Dr. POPA LUIZA MIRELA

 

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE CONFORM HOTĂRĂRII CONSILIULUI LOCAL CRAIOVA NR 82/2012

MEMBRII TITULARI

 1. Dr. PÎRGARU JAN, reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Dolj
 2. FILOTIE MARIANA , reprezentant al Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova
 3. RĂPĂNOIU CARMEN-LUIZA, reprezentant al Consilului Local al Municipiului Craiova
 4. DELIA CIUCA , reprezentant al Primarului Municipiului Craiova
 5. Prof. Univ. Dr. ZAHARIA CORNELIA, reprezentant al Universităţii de Medicină şi Farmacie.

MEMBRII TITULARI CU STATUT DE INVITAT

 1. Dr. DUMITRESCU MINODORA, reprezentant al Colegiului Medicilor Dolj
 2. Asist. Medical BONDOC EDUARD NICUŞOR, reprezentant al Ordinului Asistentilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

MEMBRII SUPLEANŢI

 1. Dr. BOBIRNAC ANA, reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Dolj
 2. PASCU NELA - FLORINA, reprezentant al Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova
 3. PITICU MIRELA-ROXANA, reprezentant al Consilului Local al MunicipiuluiCraiova
 4. PÎNIŞOARĂ - MICU OANA MARIA, reprezentant al Primarului Municipiului Craiova
 5. Prof. Univ.Dr. MARINESCU DRAGOŞ, reprezentant al Universităţii de Medicină şi Farmacie.

MEMBRII SUPLEANŢI CU STATUT DE INVITAT

 1. Dr. PÎRŞCOVEANU DENISA, reprezentant al Colegiului Medicilor Dolj
 2. Asist. Medical MUJA MINODORA, reprezentant al Ordinului Asistentilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

COMITETUL DIRECTOR:

Manager:  DR. POPA LUIZA MIRELA

Director Medical : Dr. MĂLIN RAMONA DENISE

Director Financiar - Contabil : EC. TUDOR ANCA EMILIA

 

PERSONAL:

1. Medici, medici rezidenţi şi farmacişti

2. Chimisti, Biologi, Psihologi, Profesori Cultură Fizică Medicală

3. Personal mediu şi auxiliar sanitar

4. Personal TESA, statisticieni şi registratori

5. Muncitori pază, curier, pers. din bucatării