•  Farmacia

Este situată la etajul I al clădirii ce adăposteşte Clinicile de Neurologie.

Farmacişti:

Asistenţi medicali farmacie 5

Rolurile farmaciei sunt:
- aprovizionarea farmaciei de la furnizorii de medicamente, aprovizionare care se face în baza licitaţiilor deschise şi electronice
- distribuţia de medicamente pe secţiile spitalului pe baza condicilor de prescripţii medicale

Un alt rol foarte important al farmaciei este consultanţa:
- între personalul farmaciei
- între farmacişti şi echipa de directori a spitalului ( managementul spitalului )
- între personalul de specialitate al farmaciei şi personalul medical al secţiilor spitalului
- între personalul de specialitate al farmaciei si colegii din afara spitalului
- cu celelalte departamente ale spitalului .


 

Farmacia trebuie să coopereze în continuu cu medicii şi asistentele care lucrează în secţiile spitalului referitor la medicamentele din farmacie :
- acţiuni farmaceutice
- compatibilitati medicamentoase
- doze
- interacţiuni medicamentoase
- medicamente noi
- reacţii adverse ale medicamentelor