• Laborator de analize medicale

Şef laborator de analize medicale : Dr. SLAVU CARMEN LUMINITA

Laboratorul central este situat la etajul I al cladirii ce adăposteşte Clinicile de Neurologie,

Laboratorul central de analize medicale este şi baza de studiu didactic pentru studenţii UMF Craiova, Disciplina Bacteriologie, Virusologie, Parazitologie.

Activitatea este asigurată de Medici primari, Biologi specialişti, Chimişti principali, Chimişti specialişti, asistente medicale principale de specialitate, îngrijitor de curaţenie.

 

Laboratorul dispune de un sistem de evidenţa computerizată a examenelor paraclinice în cadrul sistemului informatizat de evidenţă a datelor din spital.

 

MEDICI EXISTENŢI:

- Dr. TERSHNJAKU RUXANDRA

- Şef de lucrări Dr. BANIŢĂ MONICA ILEANA

DOTĂRILE LABORATORULUI : cuprind echipamente moderne semiautomate şi automate pentru :

Diagnostic rapid bacteriologic şi micologic prin galerii miniaturizate de tip API SYSTEM din:

•  Exudat faringian, nazal

•  Colecţii purulente

•  Coprocultură

•  Urocultură

•  Secreţii plăgi

•  LCR

•  Antibiogramă

•  Antifungigramă

Diagnostic parazitologic : examen coproparazitar

Determinări biochimice :

•  Examen sumar de urină

•  Determinări enzimatice

•  Lipidogramă

•  Ionogramă

•  Teste biochimice uzuale

Determinări hematologice, serologice si explorarea coagulării :

•  Hemoleucogramă completă

•  Sideremie

•  CTLF

•  Teste de coagulare (Timp Quick + INR, APTT, Fibrinogen, timp sângerare, timp global de coagulare)

•  VDRL, TPHA

•  Teste de screening: hepatita B, C, HIV

•  ASLO

•  Proteina C reactivă

•  Factor reumatoid