Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale

Medic Epidemiologie. : Dr. Grecu Giorgiana -medic primar

- Dincă Maria asistent medical principal igienă

- Căprariu George asistent medical principal igienă

- Neaţă Maria asistent medical principal igienă