Compartiment de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale

Medic Epidemiologie. : Dr. Ciocan Titina Argentina

- Dincă Maria asistent medical principal igienă

- Căprariu George asistent medical principal igienă