SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE DIN CRAIOVA

  - Serviciu Financiar-Contabilitate
  - Serviciu Resurse Umane Organizare Normare şi Salarizare
  - Serviciul Managementul Calitatii Serviciilor Medicale
  - Birou Administrativ
  - Birou Aprovizionare, Transporturi
  - Birou Achiziţii Publice Contractări
  - Birou Informatica
  - Birou Evaluare si Statistica Medicala
  - Compartiment Juridic
  - Compartiment Audit
  - Compartiment SSM,PSI,SU
  - Compartiment Confesional