Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificarile și completarile ulterioare.

- persoana responsabila de primirea solicitarilor în baza Legii nr. 544/2001 - Dr. Malin Ramona Denise- Director medical ; tel: 0251431189/ fax:0251597857

- RAPORT PRIVIND ACCESUL LA INFORMATII DE INTERES PUBLIC AN 2019

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ACCESUL MASS-MEDIA ÎN SPITAL